<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hele VID snakker!

Ingunn Moser
9. mai 2019

Rektor på VID vitenskapelige høgskole.

Hele VID snakker!

«Hele Norge snakker» er et antipolariserings-prosjekt for å få meningsmotstandere til å møtes og snakke sammen ansikt til ansikt. Målet er å bidra til et bedre debattklima og utfordre de polariserte posisjonene. Det er inspirert av tilsvarende prosjekter i Tyskland og bevegelsen har spredd seg til flere land.

I VID er det ikke slik at vi trenger et antipolariserings-prosjekt pga. et debattklima med polariserte og polariserende posisjoner. Utgangspunktet her er tvert imot at vi kan trenge et «hele VID snakker»-prosjekt for å få fram noen posisjoner og samtaler om og mellom dem!

VID_snakker_2

VID er et mangfold av historie og røtter

VID er resultat av fusjoner mellom institusjoner med lange historier, verditunge tradisjoner og særegne kulturer. De har - i litt varierende grad - blitt artikulert og nedfelt i materielle strukturer, disipliner, profesjonsutdanninger, yrkespraksiser, pedagogiske grunnsyn og idealer, riter og samværsformer. I slike sammenslåingsprosesser er det ikke rart at ansatte og studenter kjenner på tap, sorg og redsel for å miste forbindelsen til «røttene». Samtidig kan ansatte og studenter også kjenne på uro for at tunge tradisjoner skal virke ekskluderende og innsnevrende på mangfoldet og åpenheten i VID. Noen og enhver kan kjenne seg marginalisert. Resultatet kan bli at rommet for å snakke om hvor vi kommer fra, hva det betyr å være kirkelig, diakonal og verdibasert, hva som er VIDs særegne profil og signatur, og hvordan de skal uttrykkes, blir tomt og taust. Vi kan bli for redde for å tydeliggjøre noen posisjoner – for dermed å trø noen på tærne.

VIDs «umistelige verdier» 

Vi burde imidlertid ha gode forutsetninger for å møtes og snakke sammen. VID skal, i tillegg til å være Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal, også rett og slett være VID, som i vidsynt, akademisk åpen, mangfoldig eller også inkluderende. Dette er et forsøk på å åpne rommet og sette i gang samtalene.  

I oktober 2018 var VIDs IAB, dvs. International Advisory Board, på institusjonsbesøk. De var opptatt av at verdibaserte institusjoner som fusjonerer og vokser raskt står i fare for å miste sin særegne identitet. De oppfordret VID til å jobbe med hva som er våre «umistelige verdier» og hva de betyr og skal bety for virksomheten.  

VI må begynne her

Forslaget er derfor at vi begynner her. Oppgaven er gitt og det er bare å sette i gang. Begynn ved kaffemaskinen eller lunsjbordet. Med ord for dagen eller en refleksjon til åpning på møtene våre. Terskelen skal være lav og rommet åpent for alle. Det skal være ubyråkratisk og enkelt. Ikke noe prosjekt og ingen prosjektledelse eller -eier. Målet er å få hele VID til å snakke. De eneste reglene er at vi må være villige til å gå i dialog, ansikt til ansikt, prøve å forstå og sammen utforske hvem og hva VID skal være i framtida. Hva vi skal ta med oss fra historiene våre og hva vi skal la ligge. Hva som er umistelig, og hva det skal bety hos oss. Hva vi skal utfordre og utvikle videre, og hva nytt verden i dag – vår kontekst -- krever av oss.

VID_snakker_3

Bruk VID bloggen

I og med at VID er en multicampus-institusjon med studiesteder i nord og i sør, i vest og i øst, trenger vi imidlertid noen tekniske hjelpemidler. Seksjon for kommunikasjon og ekstern samhandling har laget en plattform for å gjøre innlegg til samtale tilgjengelige på tvers av geografiske og andre avstander; en VID-blogg hvor det er mulig å poste ulike innlegg og refleksjoner om VIDs verdier og signatur. Leder for seksjonen, Vidar Brundtland Steder, er redaktør for bloggen. Det er ikke meningen at bloggen skal være rektors eller ledelsens blogg, vi håper på mange og ulike bidrag og bidragsytere, studenter så vel som ansatte. Vi kommer også til å utfordre folk til å skrive om ting de jobber med som vi tror kan være aktuelle triggere til samtaler rundt omkring på campusene.

Herved er stafettpinnen overlevert. Hvem tar neste distanse?

Kanskje du liker

innleggene om Student

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker