<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Studentene bak tallene og meningen bak ordene

16. april 2021

Førstebibliotekar, VID Sandnes/Stavanger

Kan 10 være samlet nå? Har vi lov å trene sammen? Bør vi eller må vi ha munnbind på bussen?

Evnen til å innhente og bearbeide informasjon har vi alle blitt godt øvet i det siste året. Vi forholder oss til endringer i smittevernregler og retningslinjer, og må følge med for å vite hva som til enhver tid er gjeldende. Tiltak er forskjellige i ulike deler av landet – hva er gjeldende her hvor vi bor?

Evnen til å kjenne igjen et behov for informasjon, vite hvor du finner den nødvendige informasjonen, kunne fremskaffe den og bruke den på en god måte har et ord: informasjonskompetanse.

Fant nye veier til informasjon

Informasjonskompetanse er begrepet vi i biblioteket bruker om opplæringen vi gir. Vi ønsker å bidra til at dere studenter – og ansatte – får ferdigheter som gjør dere i stand til å identifisere når det er nødvendig å skaffe mer informasjon, og til å fremskaffe og bruke denne informasjonen på en effektiv og etisk måte i eget arbeid. Noe av dette handler om å gjøre dere kjent med biblioteket og ressursene i VID, men det handler også om ferdigheter som går utover det du trenger som student. Ferdigheter som skal tas med ut i arbeidslivet, i samfunnslivet og bidra til å bygge kunnskapssamfunnet.

Vi møtte ikke mange studenter i VIDs biblioteker våren 2020 da alt stengte ned. Allikevel så vi hvordan mange fant nye veier til informasjon når boka ikke lot seg låne på biblioteket. Bruken av de digitale ressursene steg og flere fikk et forhold til databaser, e-ressurser, Idunn, EBSCO og bokhylla.no. Dere øvet opp evnen til å finne nødvendig informasjon og utvidet perspektivet på hvor informasjonen var å finne. Dere tilegnet dere ny kunnskap om disse tingene.

Vi lot oss imponere. Av dere som kombinerte innspurt på oppgaver og eksamener med krevende ekstrajobber i helsevesenet og stor bekymring for smitte både hos dere selv og andre. Du som ble permittert fra ekstrajobben og lurte på om du i det hele tatt hadde råd til å beholde studenthybelen og fullføre semesteret. Du som kom usikker inn i biblioteket for å hente bøker og fortalte at du bodde sammen med bestemor og derfor ikke hadde vært ute og truffet folk før den dagen – to måneder etter nedstengningen i mars. Du som stolt leverte bøker etter å ha skrevet hele masteroppgaven med ditt 1 år gamle aktive barn hjemme – uten barnehageplass.

Det er svært virksomhetskritisk for VID at vi gjør alt vi kan for å opprettholde læringstrykk og få våre studenter gjennom - på de nye måtene vi legger om til.

Uttalt av rektor Bård Mæland ved VID vitenskapelige høgskole den 12. mars 2020.

Nær 1000 studenter ved VID fullførte sin grad i 2020 under slike forhold - over 3500 gjennomførte fulle studieår.

Dere er studentene bak tallene. Tallene som forteller om fullførte grader, gjennomførte eksamener og antall studiepoeng. VID presenterer tallene med stolthet – og med litt undring over at dette er mulig å få til. Dette er dere. Dere er virksomhetkritiske. Dere gjennomfører og fullfører til tross for krevende og omskiftelige dager og en studietilværelse som ingen kunne forestille seg

Pinnebrød og dugnad

De fleste kan søke seg frem til informasjon om hva som helst på sekunder. Hyppigste brukte søkeordet i Google i Norge i fjor var naturlig nok koronavirus - og pinnebrød den matoppskriften det ble søkt mest etter når mange av oss ville på tur.

pinnebrød
Pinnebrød var den matoppskriften det ble mest søkt på i 2020. 

Lett tilgjengelig informasjon er praktisk og nyttig, men vi er ikke alltid like flinke til å vurdere hvor og hvordan vi skal søke og hvilke kilder som er best egnet og mest troverdig i alle situasjoner. Informasjonskompetanse handler om å finne frem til den informasjonen du trenger. Det handler om å skjønne at et Googlesøk gir oppskriften på pinnebrød, mens i bibliotekdatabasen Oria fører samme søkeord til en fagartikkel om familien som relasjonelt erfart fenomen basert på intervju med familier ute på tur. Det handler også om å vurdere informasjonen du finner; om den er troverdig, oppdatert og egnet til din bruk. Vi vet at vi ikke kan stole blindt på all informasjon, selv ikke når den fremstår i seriøs innpakning. Vi trenger kritisk tenkning.

Et enkelt søk i det digitale mediearkivet Atekst-Retriever, illustrerer kraftig økning i medieomtale av dugnad i fjor. Forrige gang vi så et hopp i bruken av dette ordet var i 2015, under flyktningkrisen da mange nordmenn mobiliserte og bidro. Oria gir allerede mange treff på fagartikler som drøfter dugnad i forbindelse med pandemien. Dugnad har lange tradisjoner her i landet og boka Dugnad fra 1910 av Kristian Østberg opplyser at ordet betyr hjælp. Boka forteller om slåttedugnad, kjøredugnad og gjerdedugnad blant granner og hvor den almindeligste opfatning er vel, at det ialfald er en social pligt… Nasjonalbiblioteket gjør gjennom digitalisering denne typen materiale tilgjengelig for alle på bokhylla.no. Kanskje noe av essensen i en god dugnad kan hentes fra slike eldre kilder? Ved å kombinere ulike kilder til informasjon får vi fram ulike perspektiv. Meningen bak ordene.

Sammen. Alene.

Musikkvideoen fra NRK Super viser barn og familier med en annerledes hverdag i starten av pandemien i fjor. Den gang visste vi ikke at yngre skoleelever fikk vende tilbake til skolen etter noen uker, mens de fleste studenter skulle forbli hjemme, starte et nytt studieår digitalt og fremdeles sitter hjemme med digital undervisning...

Læring er en sosial aktivitet. Læring skjer i samspill og handler også om relasjoner mellom mennesker, språk og kommunikasjon. Lære sammen er noe annet enn å lære alene.

Dere har måttet lære uten det samme samspillet og sosiale fellesskapet i lengre tid nå. Overlatt til egen struktur og egne mer eller mindre stabile internettlinjer. Mens lærerne gjerne sitter foran doble skjermer og legger inn element i den digitale undervisningen for å skape aktivitet og samspill, sitter dere på bærbare PC’er med 8-10 faner i nettleseren etter endt forelesning.

Kanskje er du blitt litt klokere – eller bare litt mer forvirret og frustrert?

Og de nye eksamensformene. Digitale eksamener. Kunne sitte sammen – men svare alene. Mengden lett tilgjengelig informasjon under eksamen stiller nye krav; til bruk av informasjon på en etisk god måte, til kildebruk og riktige henvisninger.

Digital kompetanse, digitale læringsferdigheter, digital informasjonskompetanse og digital dømmekraft. Dette er dere. Studentene som opprettholder læringstrykket, for å bruke rektor sine ord, gjennom koronadugnaden. Og gjennomfører under veldig spesielle studieforhold.

Kompetanse 2020: evne til å tilegne seg kunnskap

Da landets største universiteter for ti år siden kartla hva som ville være viktigst for arbeidsgivere når studenter med høyere utdanning skulle ut i arbeidslivet nettopp i 2020, var evnen til å tilegne seg kunnskap blant de viktigste kvalifikasjonene.

Kunnskap og ferdigheter om hvor og hvordan man finner informasjon har man bruk for hele livet. Kritisk tenking er en nødvendighet i dagens samfunn – og informasjon må brukes og videreformidles på en etisk riktig måte. Kanskje har dere som har vært studenter under koronadugnaden fått med dere ekstra gode ferdigheter innen disse tingene da dere fikk studenttilværelsen snudd på hodet?

Dere har vist stor evne til å tilegne dere kunnskap under svært utfordrende forhold. Dere har fått digitale erfaringer og en digital kompetanse som var vanskelig å se for seg. Brett opp armene for siste innspurt for i år og vit at vi lar oss imponere!

Og forresten, bruk gjerne en kopi av denne teksten som attest i fremtidige jobbsøknader - fra en bibliotekar som heier på hver og en av dere!

Solveig Garnes, Bibliotekar, VID Sandnes/Stavanger

Kanskje du liker

innleggene om Student

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker