VID-bloggen https://blogg.vid.no Velkommen til VID-bloggen, en blogg for VID vitenskapelige høgskole. Høgskolen har ca. 400 dyktige faglærere og forskere som hver og en har dyp kunnskap innen spesifikke emner. Vårt mål er å lage en blogg med praktiske tips og råd til deg som leser basert på vår kompetanse og kunnskap. no-no Fri, 02 Dec 2022 09:00:10 GMT 2022-12-02T09:00:10Z no-no Migrasjon fornyer kirkeliv og samfunn https://blogg.vid.no/migrasjon-fornyer-kirkeliv-og-samfunn <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/migrasjon-fornyer-kirkeliv-og-samfunn" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima222438.jpg" alt="Migrasjon fornyer kirkeliv og samfunn" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">De kristne migrantmenighetene i Norge blomstrer! Det økumeniske kirkelandskapet vokser. Kristne migrantmiljøer skaper bærekraftige lokalmiljøer. Bare synd at vi hører så lite om det.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/migrasjon-fornyer-kirkeliv-og-samfunn" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima222438.jpg" alt="Migrasjon fornyer kirkeliv og samfunn" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">De kristne migrantmenighetene i Norge blomstrer! Det økumeniske kirkelandskapet vokser. Kristne migrantmiljøer skaper bærekraftige lokalmiljøer. Bare synd at vi hører så lite om det.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fmigrasjon-fornyer-kirkeliv-og-samfunn&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Internasjonalisering kirken Flyktninger Fri, 02 Dec 2022 09:00:10 GMT https://blogg.vid.no/migrasjon-fornyer-kirkeliv-og-samfunn 2022-12-02T09:00:10Z Stian Sørlie Eriksen, førsteamanuensis på VID vitenskapelige høgskole og Lemma Desta, rådgiver i Norges Kristne Råd. På høy tid med frivillighetssatsning i kirken https://blogg.vid.no/kirken-m%C3%A5-verdsette-og-tilrettelegge-for-frivillighet <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/kirken-må-verdsette-og-tilrettelegge-for-frivillighet" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima222432.jpg" alt="person tenner lys i kirke" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <h4><span>VID</span>-forskere har på oppdrag av Kirkerådet undersøkt hvordan menighetene tilrettelegger for frivillig arbeid. Forskningsprosjektet viser hva som fremmer og hindrer frivillighet i kirken. Det finnes mye engasjement, men også utfordringer. Flere grep kan tas for å stimulere og utvikle frivillighet i menighetene.</h4> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 1.2rem; font-weight: lighter;">Frivillighet er en gave. Noen gir av sin tid og krefter og gjør en innsats for andre. Kirkens 70.000 frivillige utfører et verdifullt arbeid. Frivillighet som verdsettes, vil kunne utvikle seg. Å verdsette innebærer anerkjennelse av frivillighetens verdi gjennom ord og handling. Forskningsprosjektet dokumenterer at menighetene setter frivillighet høyt. Den beskrives som «alfa og omega», andre forteller at den «betyr alt» og er et «kjennetegn på levende menighet» mens alternativet ville være en «stabsdrevet menighet».</span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/kirken-må-verdsette-og-tilrettelegge-for-frivillighet" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima222432.jpg" alt="person tenner lys i kirke" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <h4><span>VID</span>-forskere har på oppdrag av Kirkerådet undersøkt hvordan menighetene tilrettelegger for frivillig arbeid. Forskningsprosjektet viser hva som fremmer og hindrer frivillighet i kirken. Det finnes mye engasjement, men også utfordringer. Flere grep kan tas for å stimulere og utvikle frivillighet i menighetene.</h4> <p><span style="background-color: transparent; font-size: 1.2rem; font-weight: lighter;">Frivillighet er en gave. Noen gir av sin tid og krefter og gjør en innsats for andre. Kirkens 70.000 frivillige utfører et verdifullt arbeid. Frivillighet som verdsettes, vil kunne utvikle seg. Å verdsette innebærer anerkjennelse av frivillighetens verdi gjennom ord og handling. Forskningsprosjektet dokumenterer at menighetene setter frivillighet høyt. Den beskrives som «alfa og omega», andre forteller at den «betyr alt» og er et «kjennetegn på levende menighet» mens alternativet ville være en «stabsdrevet menighet».</span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fkirken-m%C3%A5-verdsette-og-tilrettelegge-for-frivillighet&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Forskning kirken Frivillighet Mon, 21 Nov 2022 14:31:28 GMT stephen.sirris@vid.no (Stephen Sirris. Leder ved Senter for verdibasert ledelse og innovasjon, VID vitenskapelige høgskole) https://blogg.vid.no/kirken-m%C3%A5-verdsette-og-tilrettelegge-for-frivillighet 2022-11-21T14:31:28Z Reisebrev fra Zanzibar https://blogg.vid.no/reisebrev-fra-zanzibar <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/reisebrev-fra-zanzibar" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/Studenter%20med%20l%C3%A6rer%20Solveig%20og%20oversykepleier%20Fahamni%20%282%29.jpg" alt="Reisebrev fra Zanzibar" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold; font-size: 19px;">Jambo! Vi er 4 studenter som har praksis i rus og psykiatri på mentalsykehuset Kidongo Chekundu på Zanzibar.</p> <span style="font-size: 19px;"></span> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/reisebrev-fra-zanzibar" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/Studenter%20med%20l%C3%A6rer%20Solveig%20og%20oversykepleier%20Fahamni%20%282%29.jpg" alt="Reisebrev fra Zanzibar" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold; font-size: 19px;">Jambo! Vi er 4 studenter som har praksis i rus og psykiatri på mentalsykehuset Kidongo Chekundu på Zanzibar.</p> <span style="font-size: 19px;"></span> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Freisebrev-fra-zanzibar&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Thu, 20 Oct 2022 13:12:06 GMT stine.forland@vid.no (Stine Førland) https://blogg.vid.no/reisebrev-fra-zanzibar 2022-10-20T13:12:06Z Mot til å ta imot https://blogg.vid.no/mot-til-%C3%A5-ta-imot <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/mot-til-å-ta-imot" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/Hanne%20Line%20W%C3%A6rness%20VID.jpg" alt="Hanne Line Wærness på campus VID" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">«Det frie fallet etter kriser kan vare. Og ofte er man i fritt fall lenge etter at man har truffet bakken», skriver Hanne Line Wærness i denne kommentaren. Den ble publisert i Stavanger Aftenblad i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/mot-til-å-ta-imot" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/Hanne%20Line%20W%C3%A6rness%20VID.jpg" alt="Hanne Line Wærness på campus VID" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">«Det frie fallet etter kriser kan vare. Og ofte er man i fritt fall lenge etter at man har truffet bakken», skriver Hanne Line Wærness i denne kommentaren. Den ble publisert i Stavanger Aftenblad i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fmot-til-%C3%A5-ta-imot&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Samfunn Helse solidaritet debatt Tue, 18 Oct 2022 10:55:38 GMT hanne.waerness@vid.no (Hanne Line Wærness, vernepleier og førstelektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Stavanger) https://blogg.vid.no/mot-til-%C3%A5-ta-imot 2022-10-18T10:55:38Z Dette mister vi ved å kreve studieavgift https://blogg.vid.no/dette-mister-vi-ved-%C3%A5-kreve-studieavgift <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/dette-mister-vi-ved-å-kreve-studieavgift" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/VID%20internasjonale%20studenter.jpg" alt="studenter på campus vid oslo" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold;">I regjeringens statsbudsjett legges det opp til at nye internasjonale studenter må betale studieavgift i Norge. I denne kommentaren påpeker Gyrid Gunnes at dette vil føre til mindre mangfold og mer ensretting i akademia. Innlegget er publisert i Vårt Land.</span></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/dette-mister-vi-ved-å-kreve-studieavgift" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/VID%20internasjonale%20studenter.jpg" alt="studenter på campus vid oslo" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-size: 16px;"><span style="font-weight: bold;">I regjeringens statsbudsjett legges det opp til at nye internasjonale studenter må betale studieavgift i Norge. I denne kommentaren påpeker Gyrid Gunnes at dette vil føre til mindre mangfold og mer ensretting i akademia. Innlegget er publisert i Vårt Land.</span></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fdette-mister-vi-ved-%C3%A5-kreve-studieavgift&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Samfunn Internasjonalisering verdier debatt Tue, 18 Oct 2022 09:40:28 GMT gyrid.gunnes@vid.no (Gyrid Gunnes, førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag) https://blogg.vid.no/dette-mister-vi-ved-%C3%A5-kreve-studieavgift 2022-10-18T09:40:28Z Har bølgen av kristenkonservativ læreboksensur kommet til Norge? https://blogg.vid.no/har-b%C3%B8lgen-av-kristenkonservativ-l%C3%A6reboksensur-kommet-til-norge <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/har-bølgen-av-kristenkonservativ-læreboksensur-kommet-til-norge" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/theRevisionaries.jpg" alt="Har bølgen av kristenkonservativ læreboksensur kommet til Norge?" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I vår gikk en debatt om en norsk lærebok i samfunnsfag. KrFs representant Kjell Ingolf Ropstad oppfordret utdanningsminister Tonje Brenna om å gripe inn og redigere historien om "Anders og Emil". Denne debatten følges nå opp av UiO, som 25. oktober inviterer til visning av filmen "The Revisionaries" og debatt under tittelen <a href="https://www.vid.no/arrangementer/historiekrig-i-skolen-kamp-om-framtiden/">"Historiekrig i skolen - Kamp om framtiden"</a>.&nbsp;</p> <p>Førsteamanuensis ved VID, Brit Marie Hovland, innleder debatten med innlegget «Historiekrig fra Texas til Trump».&nbsp;</p> <p>Her kan du lese en kronikk hun skrev om temaet i vår:&nbsp;</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/har-bølgen-av-kristenkonservativ-læreboksensur-kommet-til-norge" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/theRevisionaries.jpg" alt="Har bølgen av kristenkonservativ læreboksensur kommet til Norge?" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I vår gikk en debatt om en norsk lærebok i samfunnsfag. KrFs representant Kjell Ingolf Ropstad oppfordret utdanningsminister Tonje Brenna om å gripe inn og redigere historien om "Anders og Emil". Denne debatten følges nå opp av UiO, som 25. oktober inviterer til visning av filmen "The Revisionaries" og debatt under tittelen <a href="https://www.vid.no/arrangementer/historiekrig-i-skolen-kamp-om-framtiden/">"Historiekrig i skolen - Kamp om framtiden"</a>.&nbsp;</p> <p>Førsteamanuensis ved VID, Brit Marie Hovland, innleder debatten med innlegget «Historiekrig fra Texas til Trump».&nbsp;</p> <p>Her kan du lese en kronikk hun skrev om temaet i vår:&nbsp;</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fhar-b%C3%B8lgen-av-kristenkonservativ-l%C3%A6reboksensur-kommet-til-norge&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> VID Oslo kirken verdier debatt Mon, 26 Sep 2022 13:42:01 GMT Brit.Hovland@vid.no (Brit Marie Hovland, lærebokforsker – førsteamanuensis historie og pedagogikk) https://blogg.vid.no/har-b%C3%B8lgen-av-kristenkonservativ-l%C3%A6reboksensur-kommet-til-norge 2022-09-26T13:42:01Z Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert? https://blogg.vid.no/p%C3%A5r%C3%B8rende-fra-ekstraoppgave-til-inkludert <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/pårørende-fra-ekstraoppgave-til-inkludert" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima213731.jpg" alt="Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><strong>Årets nasjonale pårørendekonferanse har tittelen: Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert. Temaet er basert på en langvarig erfaring med manglende involvering, dokumentert i både forskning og av pårørendes organisasjoner. </strong></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/pårørende-fra-ekstraoppgave-til-inkludert" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/ima213731.jpg" alt="Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert?" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p><strong>Årets nasjonale pårørendekonferanse har tittelen: Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert. Temaet er basert på en langvarig erfaring med manglende involvering, dokumentert i både forskning og av pårørendes organisasjoner. </strong></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fp%C3%A5r%C3%B8rende-fra-ekstraoppgave-til-inkludert&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Familie Helse VID verdier debatt Tue, 13 Sep 2022 07:21:40 GMT kirsten.fjetland@vid.no (Kirsten Jæger Fjetland, professor emerita ved VID) https://blogg.vid.no/p%C3%A5r%C3%B8rende-fra-ekstraoppgave-til-inkludert 2022-09-13T07:21:40Z Første høyere utdanning for utviklings­hemmede https://blogg.vid.no/f%C3%B8rste-h%C3%B8yere-utdanning-for-utviklingshemmede <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/første-høyere-utdanning-for-utviklingshemmede" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/VID%20utdanning%20utviklingshemmede.jpg" alt="Første høyere utdanning for utviklings­hemmede" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">KRONIKK: Når VID vitenskapelige høyskole ønsker de første studentene med utviklingshemming velkommen i Stavanger, er det en historisk dag både for VID og kunnskapsnasjonen Norge.</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/første-høyere-utdanning-for-utviklingshemmede" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/VID%20utdanning%20utviklingshemmede.jpg" alt="Første høyere utdanning for utviklings­hemmede" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">KRONIKK: Når VID vitenskapelige høyskole ønsker de første studentene med utviklingshemming velkommen i Stavanger, er det en historisk dag både for VID og kunnskapsnasjonen Norge.</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Ff%C3%B8rste-h%C3%B8yere-utdanning-for-utviklingshemmede&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Student Utdanning menneskeverd VIDhøgskole debatt Mon, 12 Sep 2022 12:36:49 GMT inger.lid@vid.no (Inger Marie Lid, Anna Chalachanová, Siri Koch-Larsen, Hedvig Ekberg) https://blogg.vid.no/f%C3%B8rste-h%C3%B8yere-utdanning-for-utviklingshemmede 2022-09-12T12:36:49Z En urett vi ikke kan tåle https://blogg.vid.no/en-urett-vi-ikke-kan-taale <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/en-urett-vi-ikke-kan-taale" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/COLOURBOX48366288.jpg" alt="En urett vi ikke kan tåle" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">De fleste av oss mennesker er opptatt av rett og urett. De fleste av oss tar for gitt at likeverd handler om likhet i verdi. Men er det likevel slik at vi stilltiende tåler at noen er likere enn andre?</p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/en-urett-vi-ikke-kan-taale" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/COLOURBOX48366288.jpg" alt="En urett vi ikke kan tåle" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p style="font-weight: bold;">De fleste av oss mennesker er opptatt av rett og urett. De fleste av oss tar for gitt at likeverd handler om likhet i verdi. Men er det likevel slik at vi stilltiende tåler at noen er likere enn andre?</p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fen-urett-vi-ikke-kan-taale&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> Samfunn Utdanning menneskeverd VIDhøgskole verdier Sosialt arbeid VID Campus Stavanger Mon, 12 Sep 2022 12:33:57 GMT hanne.waerness@vid.no (Hanne Line Wærness, vernepleier og førstelektor ved VID Vitenskapelige høgskole, Stavanger) https://blogg.vid.no/en-urett-vi-ikke-kan-taale 2022-09-12T12:33:57Z Visning av Solstien og VR-briller til besøkende på ny campus Kampen i Stavanger https://blogg.vid.no/visning-og-vr-briller-stavanger <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/visning-og-vr-briller-stavanger" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/vr2.png" alt="Visning av Solstien og VR-briller til besøkende på ny campus Kampen i Stavanger" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I prosjektet Solstien 3 har vi utviklet 360 graders filmer tilpasset læringsutbytter for studenter i vernepleie, ergoterapi og sosialet arbeid. De virkelighetsnære scenariene kan oppleves i VR-briller. Lenke til prosjektsiden finnes her: <a href="https://www.vid.no/forskning/forskningsprosjekter/solstien-3-virtuelt-laeringshus/">https://www.vid.no/forskning/forskningsprosjekter/solstien-3-virtuelt-laeringshus/</a></p> <div class="hs-featured-image-wrapper"> <a href="https://blogg.vid.no/visning-og-vr-briller-stavanger" title="" class="hs-featured-image-link"> <img src="https://blogg.vid.no/hubfs/vr2.png" alt="Visning av Solstien og VR-briller til besøkende på ny campus Kampen i Stavanger" class="hs-featured-image" style="width:auto !important; max-width:50%; float:left; margin:0 15px 15px 0;"> </a> </div> <p>I prosjektet Solstien 3 har vi utviklet 360 graders filmer tilpasset læringsutbytter for studenter i vernepleie, ergoterapi og sosialet arbeid. De virkelighetsnære scenariene kan oppleves i VR-briller. Lenke til prosjektsiden finnes her: <a href="https://www.vid.no/forskning/forskningsprosjekter/solstien-3-virtuelt-laeringshus/">https://www.vid.no/forskning/forskningsprosjekter/solstien-3-virtuelt-laeringshus/</a></p> <img src="https://track.hubspot.com/__ptq.gif?a=4008566&amp;k=14&amp;r=https%3A%2F%2Fblogg.vid.no%2Fvisning-og-vr-briller-stavanger&amp;bu=https%253A%252F%252Fblogg.vid.no&amp;bvt=rss" alt="" width="1" height="1" style="min-height:1px!important;width:1px!important;border-width:0!important;margin-top:0!important;margin-bottom:0!important;margin-right:0!important;margin-left:0!important;padding-top:0!important;padding-bottom:0!important;padding-right:0!important;padding-left:0!important; "> VR-briller Simulering VID Campus Stavanger Mon, 29 Aug 2022 11:42:07 GMT siljes.lie@vid.no (Silje Stangeland Lie) https://blogg.vid.no/visning-og-vr-briller-stavanger 2022-08-29T11:42:07Z