<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Piloteringen i Solstien 3 er i gang!

Geir Tarje Bruaset
4. mai 2022

Solstien 3 er et HK-dir tverrfaglig prosjekt, der deltakerene får øvd seg på praksisnære situasjoner ved hjelp av VR teknologi. Både bachelorutdanningene innen Vernepleie, sosialt arbeid, sykepleie og ergoterapi er involvert.

Nå er nok en milepæl innen prosjektet nådd! Piloteringen av prosjektet i Oslo er i gang!

Onsdag den 27. april braket det løs for piloteringen på Campus Oslo, og prosjektdeltakere Astrid Flacke, Kjersti Maudal, Aleksandra Sæheim og Geir Tarje Bruaset stod klar for å ta imot forventningsfulle studenter.

Studentene fikk se en filmsnutt på ca 2 minutter gjennom VR briller, der hensikten var å komme nær en situasjon som kan være vanskelig å få øve seg på i praksis på en trygg måte. 360 gr scenarioet kalt «Mohammed» inneholder situasjoner med sterke følelser og verdidilemmaer. Videoteknologien og filmene fungerer slik at en får en opplevelse av å stå midt i situasjonen.

vr2 vr3

I etterkant av filmene skal studentene først si noe om hvordan dette opplevdes helt umiddelbart. Så får studentene i oppgave å reflektere over hva de har sett, hvilke verdier som er under press og de ulike perspektivene til aktørene i filmene.

Tilbakemeldingene fra studentene var positive. De fortalte om troverdige filmer, som oppleves autentiske og virkelighetsnære. Prosjektet prøves denne våren ut i felles profilemne på tvers av utdanningene. SLIPP har bistått teknisk og har vært uvurderlige i denne sammenheng.

I løpet av den neste måneden vil 360 gr scenariet og VR briller også prøves ut på Vids campus i Bergen og Sandnes.

Vi gleder oss til å være med videre!

 

Solstien 3 prosjektet ledes av førsteamanuensis Silje Stangeland Lie, og består ellers av:
Arne Morten Rosnes, Elise Hauge, Hans Martin Kunnikoff, Ole Sønnik Dydland Larsen, Nikolina Helle, Miriam Dubland Vikman, Renate Westervik Alvestad, Kari Røykenes, Geir Tarje Fugleberg Bruaset, Nina Vahl Sletteland, Kjersti Marie Grosvold Maudal, Astrid Kleppe Flacké og Aleksandra
Sæheim
Studentmedvirkere i prosjektet: Hannah Mønsdal, Linn Heidi Kristiansen, Siv Tysvær,Julie Westerveld Jensen, Heidi Sofie Nyheim, Synne Limstrand og Sara Sofie Lepsøy.

 

 

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker