<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reisebrev fra India

VID bloggen
15. mars 2022

Vi er fire jenter fra VID Oslo som har siste praksisperiode i Kristnagiri i India. Vi er utplassert på en institusjon for ungdommer mellom 13-18 år som har HIV.

Her bor det til sammen 60 gutter og jenter som skal lære seg å mestre hverdagen og bli selvstendige. Stedet ligger idyllisk til omlag to timer fra storbyen Bangalore. Her dyrkes det også store mengder frukt og grønnsaker. Alt fra koriander, chili, papaya, pasjonsfrukt, guava, fiken, mango og tapioca. Det er også flere dyr her som kyr, kyllinger, kaniner, hunder og katter, noe som gir ungdommene enda mer ansvar når det kommer til gårdsarbeid som stell av dyrene, melking og slakting. Ungdommene bruker store deler av dagen på fysisk aktivitet. Flere ganger i uken løper de fem kilometer om morgenen, etterfulgt av styrketrening eller stretching. En gang i året deltar ungdommene på maraton-løping, som de har vunnet mange ganger. Hver ettermiddag spilles det også forskjellige ballspill som fotball, volleyball, håndball osv.

Blogg_1_
På senteret dyrket de store mengder frukt og grønnsaker.

Samlet inn penger

Stedet er drevet av Camilian Brothers som er en frivillig organisasjon. Institusjonen er avhengig av frivillige donasjoner. Etter at vi hadde vært her i praksis i en ukes tid, bestemte vi oss for å opprette en spleis. Siden ungdommene har en aktiv hverdag, ser vi at det er behov for mer utstyr, som for eksempel treningsklær, sko, sportsutstyr og lignende. Vi klarte å samle inn hele 16 000 norske kroner, som tilsvarer rundt 134 000 indiske rupies.

IMG_8660
Kortspillet Ligretto var populært blant ungdommene.

Gjennom praksis har vi jobbet med et forbedringsprosjekt. Temaet vi har arbeidet med er håndhygiene. Her underviste vi ungdommene i temaet, og fikk dem til å bidra i etterkant med å henge opp plakater som en påminnelse når de skal gjennomføre håndvask, f.eks. før måltider og etter toalettbesøk. Vi har også planlagt å gjennomføre en egen undervisning med jentene om menssyklus, da vi ser det er behov for dette.

Undervisning
Vi underviste blant annet om håndhygiene. 

Føler oss heldige

Videre har vi gjennom praksis hatt refleksjonsgrupper hver uke, hvor vi har diskutert over teams/zoom med veileder Lasse og de andre studentene som er utplassert andre steder i India, angående situasjoner vi har vært borti. Her kan vi diskutere situasjoner vi synes har vært annerledes og krevende. Disse refleksjonsgruppene har bidratt til god faglig diskusjon og ny forståelse for oss studenter.

Forberedelsene vi hadde før vi dro til India var zoom/teams møter med lærer Benedicte, hvor vi fikk informasjon om praksis og hva som ville møte oss i India. Dette gjorde oss mer forberedt på hvilke typer kultursjokk og reaksjoner vi kunne oppleve gjennom praksis. Da vi kom til India, hadde vi en uke med kombinert undervisning om bachelorskriving og teori i forhold til praksis. Vi har fått dekket den teoretiske delen av praksis i stor grad, og føler oss heldige som har fått så tett oppfølging med tanke på undervisning knyttet til bachelorskriving, oppbygning av bacheloroppgaven og hjelp til utforming av problemstilling.

Plakater
Etter undervisningen laget ungdommene plakater for å huske håndvask før måltider og etter toalettbesøk.

 

 

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker