<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Reisebrev fra Zanzibar

20. oktober 2022

Jambo! Vi er 4 studenter som har praksis i rus og psykiatri på mentalsykehuset Kidongo Chekundu på Zanzibar.

Vi arbeider i det nye bygget som åpnet i fjor. Her jobber vi studentene i team på to og to. Vi har fordelt oss på to forskjellige avdelinger, kvinneavdeling og rehabilitering menn.

På grunn av kulturen er kvinner og menn adskilt fra hverandre. Det er større pågang i psykiske lidelser blant menn, derfor er det tre herreavdelinger og en kvinneavdeling. Mennene er delt inn i akutt, sub-akutt og rehabilitering.

Det finnes bare en kvinneavdeling på sykehuset, så her er det pasienter i alle faser, blandet. På kvinneavdelingen er de fleste pasientene dårlige i engelsk, og det var derfor vanskelig å kommunisere med disse med bare språk. Vi har derfor brukt mye tid på å kommunisere med kroppsspråk, og brukt småord for å få nærmere kontakt med pasientene. Fordi pasientene kommer inn på et sent tidspunkt i sykdomsforløpet, har vi sett mange «tekstbok-eksempler» på klassiske symptomer på forskjellige psykiske lidelser.

Ward round KCHHer er vi i gang med forberedelser før vi skal gå våre runder

Relasjonsbygging og aktiviteter

På rehabilitering herre, befinner det seg menn som er i sluttfasen av behandlingen på sykehuset. Vi har hatt fokus på å være mye sammen med pasientene både i og utenfor avdelingen, og har sett effekten av å bygge relasjoner og skape tillitt mellom pasient og pleier. Dette har vi gjort gjennom blant annet spill, musikk, dans og kreativ aktivitet. På tross av språkutfordinger har vi likevel oppnådd god kontakt med pasientene ved å bruke kroppsspråk.

På Kidongo Chekundu har de et rehabiliteringssenter der pasientene får tilbud om å blant annet male, tegne, flette kurver, sy, sløyd, og å bidra i åkeren. I tillegg til inneliggende pasienter, har også tidligere pasienter mulighet til å benytte seg av aktivitetssenteret. Til tross for at sykehuset har mange aktivitetstilbud er det likevel mangel på ressurser, som økonomi og lav bemanning. For de fleste pasientene er aktiviteter et høydepunkt i hverdagen. Utenom dette er det lange dager uten mulighet for å få et avbrekk fra avdelingen.

Female ward i aktivitet
En av aktivitetene pasientene får tilbud om er å flette kurver

Startet Spleis

Vi har sett at pasientene har stor nytte av aktivitetene. Det bidrar positivt til deres adferd, og til trivsel på sykehuset. Deltagelse i aktiviteter er også en fin arena der personellet kan gjøre gode observasjoner av pasientenes fremgang eller tilbakefall. Derfor har vi samlet inn penger gjennom en Spleis, der vi skal kjøpe inn utstyr og ulike aktiviteter. Vi håper at dette kan bidra til å bedre hverdagen hos pasientene!

Vi har store deler av perioden på Zanzibar bodd på Haukeland House med annet helsepersonell fra Bergen. Her har vi delt transport til og fra sykehuset, og hatt muligheten til å dele følelser og tanker med fagpersoner som kan mer om fagfeltet enn oss. Fritiden bruker vi på å utforske alt det fine Zanzibar har å by på. I helgene drar vi som regel på tur for å oppleve så mye av øya som mulig.

Refleksjonsseminar
Vi har også fått deltatt på refleksjonsmesse under oppholdet vårt

Hakuna Matata fra

Karolina Plauskaite, Ingvild Jåstad, Birgitte Nilsen, og Lana Hamid

 

 

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker