<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Filmingen til Solstien 3 er i gang!

Miriam Dubland Vikman
13. desember 2021

Forestill deg at du skal på et oppfølgingsbesøk hjemme hos en person som mottar tjenester. Du er ikke forberedt på følelsesutbrudd som kan sette deg og din profesjonalitet på prøve. Hvordan kan du som profesjonsutøver være bedre rustet for å kunne håndtere vanskelige situasjoner på en best mulig måte?

En milepæl er nådd

Det innovative læringsprosjektet Solstien 3 ledet av Silje Stangeland Lie har nådd en ny milepæl – 26. november var det endelig tid for innspilling av det første av fire scenarier som i fellesskap er utarbeidet av den tverrfaglige prosjektgruppen. Mediafarm AS har også bidratt i manusarbeidet og hadde regi under filminnspillingen.  

Virtuell trening

I dette scenariet møter vi Amina arbeider som jobber i et tverrfaglig oppfølgingsteam og skal på hjemmebesøk til Mohammad som bor sammen med sin kone Zarah og deres lille gutt som går i barnehagen. Du som student skal følge Amina denne dagen og blir med for å observere. Besøket blir ikke helt som forventet.

Hensikten med dette scenariet er at studenter skal oppleve at man selv er en del av en situasjon som kan utfordre. Gjennom VR-teknologi og læringsoppgaver er målet at studenter skal kunne utforske egne reaksjonsmønstre og arbeide aktivt med å blant annet forbedre sine relasjonelle ferdigheter i situasjoner som man kan møte i arbeidshverdagen. Scenariet skal kunne bli benyttet i alle de fire profesjonsutdanningene som er involvert i prosjektet, ergoterapi, vernepleie, sykepleie og sosialt arbeid. Tverrprofesjonelt samarbeid er en viktig del av fokusområdene og prosjektet tar sikte på å heve studentenes samhandlingsevner.

Prototypen gav essensiell innsikt

I forkant av det første scenariet ble det utarbeidet en prototype som ga prosjektgruppen større innsikt i hvordan scenariet fungerte, både filmteknisk, visuelt og pedagogisk. Denne kunnskapen ble brukt aktivt i videreutviklingen av scenariene for å optimalisere teknisk og faglig kvalitet på filmen. Det ble benyttet 360-kamera og mikrofon under innspillingen for at studenter skal oppleve at de er tilstede i scenariene når de ser disse i VR. Det ble lagt mye arbeid ned i manusutformingen for å sikre at det blir relevant for alle profesjonsutdanningene.

Et profesjonelt team 

Det ble satt av en dag til filming av scenariet hvor skuespillere, teknikere og regissør fra Mediafarm, samt faglig representant fra VID var til stede. Lokasjonen som ble valgt skulle sikre autentiske omgivelser. Skuespillerne og øvrige var engasjerte og aktive gjennom innspillingen. Det var også enkelte endringer som måtte gjøres underveis for å sikre at historien som skulle formidles ble mer realistisk og troverdig.

Prosjektgruppen arbeider nå videre med pedagogisk opplegg tilknyttet scenariet og planlegger pilotering sammen med interesserte studenter i de tilknyttede bachelorutdanningene til våren.

Følgene personer er involvert i prosjektet per desember 2021

Silje Stangeland Lie, Arne Morten Rosnes, Elise Hauge, Hans Martin Kunnikoff, Ole Sønnik Dydland Larsen, Nikolina Helle, Kari Røykenes, Geir Tarje Bruaset, Nina Vahl Sletteland, Kjersti Marie Grosvold Maudal, Astrid Kleppe Flacké, Miriam Dubland Vikman og Aleksandra Sæheim, Renate Westervik Alvestad, Annette Eidesen fra Sandnes kommune er med som representant fra praksisfeltet. Vi har også med studenter i prosjektgruppen: Hannah Mønsdal (bachelor i sykepleie, VID Bergen), Siv Tysvær (bachelor i vernepleie, VID Sandnes), Julie Westerveld Jensen (bachelor i sykepleie, VID Oslo), Linn Heidi Kristiansen (bachelor i ergoterapi, VID Sandnes), og Heidi Sofie Nyheim (bachelor i sosialt arbeid, VID Oslo).

Prosjektet er organisert med en styringsgruppe som ledes av prorektor for utdanning, Helene Lund.

Solstien 3

Solstien 3 er et prosjekt i VID som skal utvikle et digitalt læringshus. Formålet er å skape en digital øvings- og vurderingsarena hvor studenter kan tilegne seg dybdekunnskap og ferdigheter som hittil har vært vanskelige å øve tilstrekkelig på i trygge omgivelser.

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker