<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Det digitale læringshuset Solstien 3

26. mars 2021

Førsteamanuensis ved VID Sandnes

Digital øvings- og vurderingsarena

Den 1. februar 2021 startet en prosjektgruppe ved VID vitenskapelige høgskole opp arbeidet med utviklingen av det digitale læringshuset Solstien 3. Formålet med Solstien 3 er at studentene skal få en øvings- og vurderingsarena hvor de kan tilegne seg dybdekunnskap og ferdigheter som hittil har vært vanskelige å øve tilstrekkelig på i trygge omgivelser.

Prosjektleder Silje Stangeland Lie forteller at det planlegges å legge inn scenarier hvor studenter kan observere en hendelse på 360 video eller med VR-briller, for så å eksempelvis lage handlingsplaner i kommunikasjonsferdigheter, håndtering av utfordrende atferd, etisk refleksjon, eller annet. For studenter i profesjonsutdanningene vernepleie, ergoterapi, sykepleie og sosialt arbeid er dette relevante ferdigheter. Studentene kan på denne måten oppleve reelle hendelser, ha mulighet til å observere og øve flere ganger, samt å trekke inn både teoretisk kunnskap og erfaringer for å reflektere over hva de ville ha gjort i praksis.

Studentmedvirkernes tanker

I prosjektgruppen er studentmedvirkerne Hannah Mønsdal (bachelor i sykepleie, VID Bergen), Siv Tysvær (bachelor i vernepleie, VID Sandnes), Julie Westerveld Jensen (bachelor i sykepleier, VID Oslo), Linn Heidi Kristiansen (bachelor i ergoterapi, VID Sandnes), og Heidi Sofie Nyheim (bachelor i sosialt arbeid, VID Oslo) involvert.

Prosjektgruppen arbeider med å utvikle filmer og læringsaktiviteter som skal inn i det digitale læringshuset. Studentmedvirkerne har delt sine foreløpige tanker og ønsker for Solstien 3:

Det er spennende å kunne gå virtuelt inn i en situasjon og se for seg en scene som man skal løse, sier Linn Heidi.

Hannah tilføyer:

Det å få et innblikk i utdanningen, og lære mer før man er ferdig utdannet er spennende. Å kunne bli mer engasjert ved å oppleve reelle situasjoner i huset. Alle profesjonsutdanningene skal jo jobbe med mennesker.

Siv er enig:

Ja, ikke bare lese teori, men å få oppleve situasjoner. Det å kunne reflektere over hva du følte og kjente på i situasjonen, ved utagering for eksempel. Det å kjenne på hvordan man reagerer både under og etterpå – og det er veldig spennende med muligheten for å kunne drøfte med medstudenter og på tvers av utdanningene. Har vi for eksempel ulikt fokus, spør hun.

Det å jobbe tverrfaglig er noe flere av studentmedvirkerne synes virker relevant og spennende.

Jeg syns det er gøy å delta på et tverrfaglig prosjekt. Dette er en mulighet til å samarbeide med både sosionomer og vernepleiere. Det å lære av hverandre og spille hverandre gode er noe jeg syns er givende. Samtidig får vi brukt kreativiteten vår når vi skal utforme ulike scenarier til prosjektet, sier Julie.

Hannah og Linn Heidi

Hannah Mønsdal (t.v) og Linn Heidi Kristiansen er to av studentmedvirkerne i prosjektet Solstien 3. 

Caser gir en smakebit av virkeligheten

Heidi brenner for å få en smakebit av virkeligheten og trene på ferdigheter:

–  Det som er spennende er at studentene får en smakebit av virkeligheten i dette prosjektet, kanskje for første gang i sitt yrkesliv. Ved å ivareta det sårbare hos studenten i møtet med realiteten den første tiden, kan en bygge en læringsplattform som utfordrer og hever kompetanse over tid. Derfor er det veldig viktig at caser og refleksjon er så praksisnært som mulig. Ved å bygge ut noe grundig fra starten av, vil det gi næring til god læring fra start. Jeg håper at Solstien 3 blir attraktiv å bruke, for både lærere og studenter, sier hun.

Konflikthåndtering, trusler og statistikk

Flere av studentene nevner dette med konflikter og utfordrende atferd som noe de har ønsket å trene mer på gjennom studiet. Siv forteller at hun savnet mer kunnskap om psykisk helse før sin første praksisperiode:

Det hadde vært veldig nyttig å få muligheten til å oppleve utfordrende atferd og prøve ut strategier for å håndtere dette før praksis, sier hun.

Heidi er opptatt av at konflikthåndtering bør være et prioritert tema før studentene blir sendt ut i praksis.

Høy konflikt er noe som blir drøftet lite. Jeg har tidligere utdannet meg som fengselsbetjent, og når jeg ser på statistikken er det verken politi eller fengselsbetjenter som står øverst på lista over de som mottar trusler, men derimot sosialarbeidere. Dette er et underkommunisert tema i utdanningen. Konflikthåndtering bør være en del av Solstien 3, sier hun.

Bevisstgjørende å trene på kommunikasjon og samarbeid 

Noe av det Hannah og Heidi synes er fint med læringshuset er at de får muligheten til å prøve seg flere ganger innenfor flere typer tjenester. De kan stoppe opp, reflektere og starte på nytt. Både alene og sammen med andre. Dette er en svært nyttig måte å arbeide på som kan skape en større innsikt i egne holdninger, faglig forståelse og generell innsikt om vår rolle i ulike tjeneste, synes de.

Julie mener det vil være verdifullt å trene på kommunikasjon og samarbeid, slik at de kan mestre dette på best mulig måte:

Det er så mange ting man må lære på veien som vi ikke får trening i på studiet, og da vil Solstien 3 bli et godt verktøy. Jeg ser for meg at det vil bli en arena for å drøfte og reflektere rundt handlinger. Ved å jobbe med caser kan vi bli mer bevisst oss selv, og hvilken betydning avgjørelsene vi tar har for både oss selv og pasienten, sier hun. 

Solstien 3 prosjektet har varighet over 3 år. Prosjektgruppen har stor tro på konseptet og ser fram til videre faglig og pedagogisk utvikling for alle involverte. Vi vil publisere oppdateringer fra prosjektet jevnlig på VID-bloggen.

Faglig ansatte som er involvert i prosjektet er per 26. mars 2021: 

Silje Stangeland Lie, Arne Morten Rosnes, Elise Hauge, Hans Martin Kunnikoff, Ole Sønnik Dydland Larsen, Nikolina Helle, Kari Røykenes, Ingun Pahr, Nina Vahl Sletteland, Kjersti Marie Grosvold Maudal, Astrid Kleppe Flacké og Aleksandra Sæheim. Annette Eidesen fra Sandnes kommune er med som representant fra praksisfeltet, i tillegg til de 5 studentmedvirkerne. Prosjektet er også organisert med en faglig ressursgruppe og en styringsgruppe som ledes av prorektor for utdanning Helene Lund.

Kanskje du liker

innleggene om Student

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker