<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

«Alt opplevdes så nært at jeg følte jeg var midt i situasjonen»

8. september 2021

Sammen med studentmedvirkere har prosjektgruppen i Solstien 3 gjennomført en protypetest av et scenario filmet ved hjelp av 360 film. Med bruk av VR-briller fikk studentmedvirkere og ansatte ved VID kjenne på kroppen hvor vanskelig det kan være å løse en situasjon som oppstod mellom en pleier, pasient og en pårørende.

Etter å ha brukt vårsemesteret på å utvikle manus og personas (en fiktiv personalisering av en typisk person), filmet vi et scenario like før sommeren. Filmen skulle brukes i en protype hvor vi kunne teste om manus, teknologi og film fungerte i henhold til formålet. I løpet av sommeren jobbet prosjektgruppen med formulering av refleksjonsoppgaver som studentene skulle diskutere etter å ha sett 360-vidoen i VR-brillene. Vi lagde både tverrprofesjonelle oppgaver som er felles for alle utdanningene og fagspesifikk oppgave for hver utdanning.

Positivt mottatt

– Det var utfordrende å utvikle en historie som var realistisk for studenter i fra alle våre studieprogram, forteller prosjektleder Silje Stangeland Lie, men gjennom godt samarbeid og noen kompromisser klarte vi å lage et scenario som ble positivt mottatt av alle studentmedvirkerne.

I scenarioet som ble produsert, blir studentene en del av en konflikt mellom ansatte, pasient og pårørende. Studenten har perspektivet til 360-kameraet, og er derfor plassert midt i handlingen. I slutten av filmen får de selv være med på hvilke beslutninger som tas av den ansatte.

Følte meg involvert

– Jeg ble nesten nervøs av å se filmen, selv om jeg visste det var en scene jeg observerte, fortalte studentmedvirker fra ergoterapeututdanningen, Linn Heidi Kristiansen. Jeg følte nesten at de snart ville stille meg et spørsmål, så involvert følte jeg meg.

Testingen av prototypen ble gjennomført av prosjektdeltakerne og studentmedvirkerne på hver campus. Oppdraget var å teste ut og evaluere brukervennligheten av prototypen med bruk av VR-briller og tilhørende læringsaktiviteter. Vi hadde et spesielt fokus på funksjonalitet, motivasjon og læringsutbytte.

På rett spor

– Denne testen har gitt oss trygghet i at vi er på rett spor i prosjektet, men vi har også fått mange gode innspill til forbedring av manus og den mer tekniske delen av produksjonsprosessen, sier Silje Stangeland Lie.

Prosjektgruppen jobber nå videre med manus. Målet er å utvikle historier knyttet til fire ulike personas som kan reflektere utfordringer som studenter i vernepleie, ergoterapi, sykepleie og sosialt arbeid kan møte i praksis og i sin framtidige arbeidshverdag. Parallelt med dette arbeidet vil vi i samarbeid med Mediafarm diskutere hvordan vi kan forbedre teknisk produksjon og fortellerteknikk.

Faglig ansatte som er involvert i prosjektet per 24. august 2021: 

Silje Stangeland Lie, Arne Morten Rosnes, Elise Hauge, Hans Martin Kunnikoff, Ole Sønnik Dydland Larsen, Nikolina Helle, Kari Røykenes, Geir Tarje Bruaset, Nina Vahl Sletteland, Kjersti Marie Grosvold Maudal, Astrid Kleppe Flacké, Miriam Dubland Vikman og Aleksandra Sæheim. Annette Eidesen fra Sandnes kommune er med som representant fra praksisfeltet, i tillegg til de fem studentmedvirkerne. Prosjektet er også organisert med en faglig ressursgruppe og en styringsgruppe som ledes av prorektor for utdanning, Helene Lund.

 

Solstien 3

Solstien 3 er et prosjekt i VID som skal utvikle et digitalt læringshus. Formålet er å skape en digital øvings- og vurderingsarena hvor studenter kan tilegne seg dybdekunnskap og ferdigheter som hittil har vært vanskelige å øve tilstrekkelig på i trygge omgivelser.

 

 

Abonner på e-post

Ingen kommentarerer enda

La oss få vite hva du tenker