<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=261961535508113&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hva er VID for meg og hvor går veien videre?

Ida Nagel Fredriksen
16. juli 2019

Leder av Studentparlamentet ved VID vitenskaplige høgskole

I fjor tok jeg valget om å utdanne meg til å bli sykepleier. En slik beslutning er ikke noe som bør tas lett på, og det gjorde jeg ikke heller. På samme tid måtte jeg bestemme meg for en skole. En institusjon som ikke bare skulle gi meg den faglige kompetansen en sykepleier behøver, men som også skulle klargjøre meg for et yrke hvor mennesker står i fokus.

Her var jeg ikke like selektiv, og valgte skole basert på ønsket studieby.

Hva er VID?

For hva er VID for meg? Om jeg skulle velge tre bokstaver til å definere VID, ville jeg valgt «vennlig, inkluderende, og dreven». Jeg opplever stadig vekk vennligheten fra de ansatte som påser at alle føler seg sett og velkommen, de inkluderende studentene som har besluttet å arbeide med og for mennesker, samt hvor dreven underviserne er. Nettopp dette er det som må vernes om når både campus og studiehverdagen forandres.

Det som gjør VID til et godt studiested, er mest av alt menneskene som velger VID. Måten vi ser hverandre og behandler hverandre på, mener jeg er unikt.

Studentblogg_5_sykepleier

Hvilke verdier er umistelig?

Det er viktig at VID tenker gjennom hvilke verdier som er umistelig for institusjonen i sammenslåingsprosessen. Som student er mine prioriteringer kanskje ulik fra skolens, men målet forblir nok det samme; en skole som når til topps på utdanning og trivsel. For å holde utdanningen relevant og fremtidsrettet er det viktig å opprettholde et fokus på forskning og forskningsbasert undervisning.

Skolen må kunne holde et høyt faglig nivå med gode undervisningsmetoder som engasjerer studentene og bidrar til høyt faglig utbytte. Her har skolen allerede lansert et senter for læring i profesjonsutdanning og praksis (SLIPP) som jeg tror studentene vil kunne dra nytte av.

Utveksling er viktig

Muligheten for å utveksle erfaringer på tvers av landegrenser er noe som er viktig både for studentenes læring og utvikling. Det er mye snakk om sammenslåing av campuser i byene hvor VID holder til, men uavhengig av antall campus hører vi til samme institusjon. Studentene legger merke til forskjeller i semesteravgift, retningslinjer i forbindelse med praksis, og ikke minst; forskjellige utvekslingsavtaler.

Informasjon om samarbeidsinstitusjonene til VID ligger lett tilgjengelig på skolens nettsider og kan bidra til frustrasjon da utvekslingsavtaler er inngått med en spesiell campus, og ikke med institusjonen nasjonalt. Hvorfor kan en sykepleierstudent i Oslo dra til India, men ikke til Cuba slik som en sykepleierstudent i Bergen? Dersom VID ønsker å etablere seg som én stor høgskole, må tilbudet og informasjonen til studentene være så liksom mulig samtidig som kvaliteten forblir høy.

VID trenger studenter med motivasjon til å drive samfunnet fremover

Jeg ønsker at mine medstudenter og framtidige kollegaer skal være engasjert for mennesker og deres mangfold, og at de før studiestart allerede vet at de ønsker å bidra med noe positivt i hverdagen til verdens innbyggere. Motivasjonen bak engasjementet kan variere fra student til student, likevel tror jeg at de stiller seg bak et felles mål om å ivareta mennesker og vise omsorg.

Slik motivasjon krever spesielle egenskaper og en egen drivkraft som er verdt å satse på, og som finnes hos potensielle studenter over hele landet uavhengig av religiøs tilknytning. Selv om tro har lagt grunnsteinene for hvordan vi driver omsorgsfull og menneskesentrert utdanning, kan den likevel være med på å fremmedgjøre institusjonen for potensielle studenter.

Om VID skal satse på å få tak i de studentene med størst motivasjon til å drive samfunnet fremover, så er tiden kanskje inne for å legge fokuset helt på den utdanningen, forskningen og internasjonaliseringen som skolen gjør så bra, samtidig som man tar fokus bort fra den religiøse bakgrunnen for et inkluderende og imøtekommende studie hvor menneskeverd fremdeles kan være sentralt.

Jeg har troen på VID

Jeg har troen på at VID beholder de verdiene som gjør skolen så ekstraordinær inn i det neste kapittelet. Som nyvalgt leder av studentparlamentet vil jeg jobbe for at studentene skal bli hørt i alle fora, og at vi klarer å gjøre oss selv relevant for både studentene og ledelsen inn i ny struktur.

Studentblogg_3_med_sykkel

Kanskje du liker

innleggene om Student

Abonner på e-post

Kommentarer (1)